Bart Seldeslachts

Burgemeester

Burgemeester

Schepencollege:
Voorzitter
Voorzitter van Streekvereniging Zuidrand
Brandweerraad
Politiecollege en Politieraad Hekla
Lid van het directiecomité van AGB

Gemeenteraadslid:
Lid Raad van Beheer AGB
Algemene Vergadering VVSG en OVSG

Adviseur Bestuur Bierbeeks Erfgoed Depot

Ik heb de eer om bijna negen jaar N-VA burgemeester te mogen zijn van Kontich-Waarloos. Graag wil ik dit engagement verder zetten als ik van de kiezer de kans krijg. Daarom ben ik lijsttrekker van de Kontichse N-VA lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

Ik ben 49 jaar, gehuwd met Kristel Ons en heb 3 kinderen waarvan er al twee op eigen benen staan. Onze hond Finne vervolledigt ons gezin in de Scheihagenstraat in Kontich Kazerne. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met geschiedenis: van een verzameling historische documenten van mijn geboortedorp tot de gerestaureerde geel-zwarte 2PK. Ik ben licentiaat geschiedenis en schreef mijn eindwerk over het weekblad van de Volksunie bij,  de toen nog assistent en nu collega burgemeester, Bart De Wever. Samen met Bart De Wever beleefde ik de eindperiode van de Volksunie en waren we samen lid van de stichtende partijraad van N-VA nationaal.

Mijn politiek engagement vertrekt vanuit de lokale dorpsgemeenschap. Ik zie een uitvoerend mandaat als een politieke roeping met verantwoordingsplicht aan de burgers én aan de partij  maar ook als wat in het Engels ‘civil servant’ heet. Met een uitvoerend mandaat moet je ten dienste staan van de burger en hen op een eerlijke, open manier, (los van politieke voorkeur) verder helpen. Met een menselijke en persoonlijke aanpak geef ik vorm aan het burger-vader-schap. Ik zal geen uitvoerend mandaat opnemen om alleen maar mee te delen wat beslist is, maar wel samen met de burgers en de partij (ploegsport) zoeken naar oplossingen om dan de politieke verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit dit engagement is het noodzakelijk om alle gemeentelijke dossiers inhoudelijk grondig te beheersen. Zonder een zeer goede kennis van dossiers en een goede kennis van de lokale plaatselijke situatie kan je geen goede en gedragen beslissingen nemen. Dit wil ook zeggen dat ik bewust kies voor een fulltime burgemeesterschap.

Als burgemeester wil ik graag de eindverantwoordelijkheid voor het gemeentebeleid, dat we samen uittekenen, blijven opnemen. Als burgemeester ben ik ook de ploegleider van de coalitie en moet ik zoeken naar het compromis binnen de coalitie. Ik wil dit engagement opnemen en er voor zorgen dat het eerlijke compromis zo dicht mogelijk bij het standpunt van onze partij ligt.

Ik ben emotioneel separatist (Vlaams), integraal federalist (Europees) en communutarist (zo veel mogelijk macht aan de lokale gemeenschap). Met al meer dan 30 jaar (drie dagen voordat ik 18 jaar werd, kocht ik mijn eerste lidkaart van de partij) actieve ervaring op de teller wil ik ook verder bouwen aan onze partij.  Als lijsttrekker en kandidaat burgemeester ben ik ook één van de gezichten van N-VA in onze gemeente. Graag wil ik onze partij verder mee uitbouwen door onze ideeën verder te verspreiden bij de brede bevolking. Als N-VA zijn we een aanbodpartij met oplossingen voor de toekomst. We nemen verantwoordelijkheid op en zetten met weldoordachte ideeën de lijnen voor een welvarende toekomst uit. We zijn ook de gemeenschapspartij bij uitstek en zoeken binnen deze gemeenschap naar nieuwe mensen die onze ideeën genegen zijn om samen met hen de partij te laten groeien. Ik ben er van overtuigd dat we met een goede ploeg, met goede ideeën en een positief aanbod aan de kiezer, de verkiezingen kunnen en zullen winnen. Als lijsttrekken wil ik me hiervoor maximaal inzetten om dit te realiseren.