Bart Seldeslachts

Burgemeester

Burgemeester

Schepencollege:
Voorzitter
Voorzitter van Streekvereniging Zuidrand
Brandweerraad
Politiecollege en Politieraad Hekla
Lid van het directiecomité van AGB

Gemeenteraadslid:
Lid Raad van Beheer AGB
Algemene Vergadering VVSG en OVSG

Adviseur Bestuur Bierbeeks Erfgoed Depot