Bart Seldeslachts

Burgemeester

Burgemeester

Schepencollege:
Voorzitter
Lid van Raad van Bestuur Kempisch Landschap
Voorzitter van Streekvereniging Zuidrand
Brandweerraad
Politiecollege en Politieraad Hekla
Lid van het directiecomité van AGB

Gemeenteraadslid:
Voorzitter gemeenteraad
Lid Raad van Bestuur Azura en Raad van Beheer AGB
Algemene Vergadering VVSG en OVSG

Adviseur Bestuur Bierbeeks Erfgoed Depot