Start renovatie historisch gebouw ‘De ploeg’

Het historische gebouw de ploeg van 1650, voormalige pastorij, rijkswachtkazerne en clublokaal van de basketploeg wordt niet gesloopt maar gerenoveerd. Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA): “Met dit voorstel gaan we principieel naar de gemeenteraad. De erfgoedwaarde van dit gebouw met een ruime geschiedenis staat buiten kijf. Het is een van de oudste gebouwen uit ons dorp en heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het maatschappelijke leven. Het gemeentebestuur neemt de hoogstnoodzakelijke maatregelen zodat een oordeelkundig herstel kan leiden tot een volledig heropleven van dit belangrijk deel van het gemeentelijk patrimonium met aandacht voor het dynamisch karakter dat de conservering van ons erfgoed nu eenmaal met zich meebrengt.”

De herbestemming van ‘De Ploeg’ staat al een geruime tijd op de politieke agenda. Vorige legislatuur werd het woongedeelte van ‘De Ploeg bijgekocht door het gemeentebestuur. Schepen van lokale economie Marleen Van den Eynde (N-VA) ging deze legislatuur aan de slag om het gehele gebouw met partners te herbestemmen. Schepen van Patrimonium Cindy Vanbaeden (N-VA) liet een grondige analyse maken van het gebouw via een conditiestaatmeting. Hierdoor kwamen plots wel zeer ernstige gebreken van het gebouw aan het licht en het onderzoeksbureau Notermans gaf eind 2020  het advies dat het gebouw bouwkundig op was. Schepen Luc Abrams (Open VLD) : “We wisten dat, zeker het woongedeelte van het pand, in slechte staat was maar een technisch advies dat het gebouw gevaarlijk was en eigenlijk best afgebroken werd, sloeg toch in zoals een bom. Hierdoor moest de burgemeester het gehele gebouw ontoegankelijk verklaren en moet er ook nog een oplossing gezocht worden voor de huidige gebruiker van De Ploeg, Kontich Basket Club.” Seldeslachts: “Hierdoor werden de bestaande plannen van herbestemming van de ploeg grondig door elkaar geschud en moeten we nu schakelen. Erfgoed is meer dan een verzameling stenen en we willen ons erfgoed conserveren. In een eerste stap wordt nu de stabiliteit grondig onderzocht en daarna, als het gebouw voldoende stabiel kan gemaakt worden, vernieuwen we het volledige dak. Vervolgens herbestemmen we het gebouw en kunnen we het helemaal renoveren.” Schepen Wim Claes (Open VLD): “Om dit mogelijk te maken vragen we met het college aan de volgende gemeenteraad om principieel akkoord te gaan met het behoud van het gebouw ‘De Ploeg’ en in een volgende budgetronde stelselmatig de nodige budgetten te voorzien.”

Op een volledig nieuw heraangelegd groen Sint Jansplein

‘De ploeg’ kan een blikvanger worden van een volledig nieuw heraangelegd groen Sint -Jansplein. Schepen Willem Wevers (N-VA): “We plannen een volledige heraanleg van het Sint-Jansplein tot een groen plein waar de auto te gast is en waar het leuk is om te vertoeven voor jong en oud.” Collega schepen Karel Van Elshocht (Open VLD) vult aan: “We kunnen een groen plein mogelijk maken doordat we voldoende parkeerplaatsen gaan voorzien op de site van het vredegerecht. Op deze site voorzien we een 100-tal parkeerplaatsen voor zowel bewoners als klanten van onze bloeiende middenstand die ook vlak bij is in het centrum.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is