Schepenen

Bart Seldeslachts

Bart Seldeslachts
Voorzitter Schepencollege
Bevoegd voor:
Veiligheid
Politie
Onderwijs
Erfgoed
Algemene Vergadering VVSG en OVSG
Toerisme
Landbouw
Voorzitter directie combité AGB

Willem Wevers

Bevoegd voor:
Mobiliteit en Verkeer
Openbare Werken
Jeugd

Marleen Van den Eynde

Bevoegd voor:
Burgerzaken
Lokale economie
Dierenwelzijn
Feestelijkheden

Cindy Vanbaeden

Bevoegd voor:
Welzijn
Patrimonium
Personeel
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst