Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Bart Seldeslachts

Bart Seldeslachts
Voorzitter van Streekvereniging Zuidrand
Brandweerraad
Politiecollege en Politieraad HEKLA

Willem Wevers

Dagelijks Bestuur Jeugdraad
Lid van de Politieraad HEKLA

Mia Wauters

Lid van de Politieraad HEKLA
(Buitengewone) Algemene Vergadering Poolstok
(Buitengewone) Algemene Vergadering Pidpa
GEZEL Gezondheid en Eerstelijnssamenwerking

Guido Daelemans

Guido Daelemans
Lid van de Politieraad HEKLA

Cindy Vanbaeden

Voorzitter Woonmaatschappij Thuisrand