Gemeenteraad

Peter Lambrechts

Peter Lambrechts
Voorzitter gemeenteraad

Bart Seldeslachts

Bart Seldeslachts
Gemeenteraadslid
Burgemeester

Cindy Vanbaeden

Gemeenteraadslid
Schepen

Willem Wevers

Gemeenteraadslid
Schepen

Marleen Van den Eynde

Gemeenteraadslid
Schepen

Guido Daelemans

Guido Daelemans
Fractieleider
Voorzitter raadscommissie Omgeving
Voorzitter raadscommise Burger en Welzijn

Mia Wauters

Gemeenteraadslid

Yvonne De Ridder

Yvonne De Ridder
Gemeenteraadslid

Anja Poortmans

Anja Poortmans
Gemeenteraadslid
Voorzitter raadscommissie Welzijn en Vrije tijd

Veerle Vandenbulcke

Veerle Vandenbulcke
Gemeenteraadslid