Lokaal bestuur Kontich denkt samen met inwoners na over nieuwe bestemming stationsgebouw

Kortgeleden maakte de NMBS bekend dat het tegen het einde van dit jaar het loket in het station Kontich-Lint zal sluiten. Uit hun metingen bleek dat nog slechts 18% van alle Kontichse tickets werd verkocht aan het loket. Het lokaal bestuur Kontich vindt dit jammer maar ziet het ook als een kans tot een herbestemming van het gebouw. Dat sluit aan bij de plannen die er zijn voor de vernieuwing van het Stationsplein in 2022. Het lokaal bestuur doet een brede oproep en nodigt inwoners uit om via een digitale buurtpeiling samen na te denken over een nieuwe invulling van het stationsgebouw.

Willem Wevers, schepen voor mobiliteit (N-VA) vertelt: “We wilden de koe bij de hoorns vatten van zodra het nieuws binnenkwam over de sluiting van de loketten. De heraanleg van het Stationsplein start immers al volgend jaar. Het zou dan ook zonde zijn om zo’n mooi gebouw leeg te laten staan op een mooi heraangelegd en groen plein. Begin mei zitten we terug samen met de NMBS om te bepalen wat de nieuwe invulling van het gebouw ongeveer kan worden. Daarna kan de zoektocht opgestart worden door NMBS. Samen denken we dat een horeca-invulling een meerwaarde kan betekenen voor de reizigers en de buurt. Maar we willen ook graag eens horen of de Kontichnaar op hetzelfde spoor zat als wij. Op 27 april ga ik hierover ook nog in overleg met de wijkraad.”

Luc Abrams, schepen voor communicatie (Open-VLD) vult aan: “In deze denkoefening vinden we de inbreng van onze inwoners erg belangrijk. We willen in onze gemeente werk maken van samenwerkingen en op een participatieve manier aan beleid doen. Dat betekent dat we in dialoog gaan met onze inwoners en hun de kans geven om hun stem te laten horen. De herbestemming van het stationsgebouw belangt al onze inwoners aan en dus horen we graag wat ze hierover te zeggen hebben. Het is de eerste keer dat we inwoners op deze manier betrekken bij onze beleidsvoering en we zijn benieuwd naar het resultaat. We zijn in ieder geval fier op de stappen die we zetten in de richting van een participatieve beleidsvoering. “

Inwoners kunnen zich laten horen via een buurtpeiling op het digitaal buurtplatform Hoplr. Ze krijgen de mogelijkheid om voor- of tegen een horeca-invulling te stemmen en om eigen concrete ideeën aan te brengen. Ze krijgen hiervoor de tijd tot 25 april. Daarna worden de resultaten besproken op de wijkraad en in een later stadium meegenomen in het overleg met de NMBS. Na dit overleg, wordt de knoop doorgehakt en wordt dit teruggekoppeld naar de inwoners.

Meer info

Je ontdekt er alles over op onze website: https://www.kontich.be/nieuws/detail/660/geef-je-mening-over-de-nieuwe-invulling-van-ons-stationsgebouw  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is