Lokaal bestuur in beroep tegen trucktankstation in Waarloos

Ondanks een negatief advies van het schepencollege, heeft de Bestendige Deputatie toch een vergunning afgeleverd voor het trucktankstation in Waarloos. Het schepencollege betreurt dat er met haar advies geen rekening gehouden is en gaat in beroep bij de Vlaamse overheid.

Schepen van mobiliteit, Willem Wevers (N-VA): “We verzetten ons ondertussen een jaar tegen dit project. Het project creëert totaal geen meerwaarde voor Waarloos, maar de lasten, zeker op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid, moeten wel gedragen worden door de Waarlozenaar. We willen deze laatste kans om Waarloos te vrijwaren niet laten liggen en gaan daarom in beroep.”

Een jaar geleden werd het eerste dossier ingediend. Maar daarvoor diende het openbaar domein aangepast te worden, wat een bevoegdheid is van de gemeenteraad. De gemeenteraad weigerde in mei vorig jaar die aanpassingen te doen, waardoor de provincie geen vergunning kon afleveren en het dossier naar de prullenmand verwezen werd.

In het najaar van 2019 diende men echter een aangepast dossier in, waarvoor het openbaar domein niet aangepast moest worden. Het lokaal bestuur had hierdoor geen hefboom meer om het dossier tegen te houden en kon enkel advies verlenen aan de provincie.

Het schepencollege leverde een negatief advies af, maar stelde ook een aantal voorwaarden voor, moest er toch besloten worden om te vergunnen. Die hadden betrekking op het aantal toegelaten ritten per dag, op het respecteren van de nachtrust van de omwonenden en een registratiesysteem. Schepen van omgeving, Karel Van Elshocht (Open Vld): “Met ons beroep willen we minstens bekomen dat, als het dan toch vergund wordt, er een aantal voorwaarden worden opgelegd die de impact op het leven van de Waarlozenaar zoveel mogelijk beperken. Hopelijk volgt de Vlaamse overheid onze argumentatie wel, want de provincie legde alles naast zich neer.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is