Auto’s in het Altenapark? Liever niet, maar …

De Kontichse meerderheidspartijen, N-VA en Open Vld, willen een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opstellen voor het Altenapark.

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Karel Van Elshocht (Open Vld): “Het Altenapark is vandaag bijna volledig ingekleurd als woonzone. We willen het grootste deel officieel inkleuren als parkgebied, om het ook de komende decennia onmogelijk te maken dat delen van het park zouden verdwijnen voor woonprojecten.”

In de startnota van het RUP, die reeds werd besproken op een digitale participatievergadering met bewoners, worden alle mogelijke ideeën en pistes aangehaald. Er is nog niets beslist. En daar wordt nu onrust over gezaaid door een oppositiepartij. Zij beweren namelijk dat de meerderheid van plan zou zijn een extra toegang voor wagens te maken, via de Mina Telghuislaan. En daar is niets van aan, volgens schepen van mobiliteit, Willem Wevers (N-VA): “De oppositie weet heel goed dat we liefst géén auto’s in het park zouden toelaten, behalve voor de serviceflats en bepaalde leveringen. En dus zeker geen extra toegang voor auto’s willen maken. Integendeel. Jammer dat ze op deze manier een project dat eigenlijk heel positief is voor iedereen, in een negatief daglicht stellen.”

Enkele jaren geleden voerde het gemeentebestuur al eens een verbod in voor auto’s om het park in te rijden, in het kader van de werken aan het Altena Landhuis. Daartegen ging het schoolbestuur van het Altena Instituut in beroep, omdat zij wensten dat hun school ook via het park met de auto bereikbaar was voor ouders die hun kinderen er wensten af te zetten. Daarbij verwezen ze naar de akte van eigendomsoverdracht van de toegangsweg, tussen de school en de gemeente, waarin opgenomen was dat de school steeds bereikbaar moest blijven voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente werd door de vrederechter in het ongelijk gesteld. Sinds dat moment zijn er terug auto’s toegelaten in het park.

Met die realiteit is dan ook rekening gehouden bij het opstellen van de startnota. Schepen Van Elshocht: “We kunnen niet anders dan rekening houden met het feit dat er toch nog auto’s het park inrijden, ook al zouden we dat liever anders zien. En in dat opzicht bekijken we nu alle mogelijke pistes om dat zo veilig mogelijk te organiseren. Ik betreur dan ook heel erg de manier waarop er nu op een misleidende manier oppositie gevoerd wordt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is