Geschiedenis

Op 25 januari 2002 werd de grondslag gelegd voor de N-VA Kontich-Waarloos. Na de splitsing van de Volksunie werd een werkgroep opgericht door enkele voormalige VU bestuursleden: Erik Jacobs, Veerle Vandenbulcke, Julien Cibos, Willem Schiltz en Sven Jacobs. Het officiële oprichtingsritueel ging door in de vergaderzaal van de bibliotheek onder belangstelling van de geschreven pers en van voormalige VU-leden en sympathisanten.

De werkgroep werd al snel opgenomen in de structuur van de partij en na de bestuursverkiezingen van 2005 ging de N-VA afdeling Kontich-Waarloos officieel van start op 29 juni met als voorzitter Erik Jacobs, als penningmeester Veerle Vandenbulcke, als secretaris Erik Stoffelen en als ledenverantwoordelijke Helmar Pelfrène.

Het aantal leden groeide heel snel en het bestuur werd uitgebreid tot 17 bestuursleden begin 2012.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gingen een aantal werkgroepen aan de slag die de basis legden voor het beleidsplan waarmee onze afdeling naar de verkiezingen trok met een volledige lijst van 27 kandidaten.

Die lokale verkiezingen van 14/12/2014 resulteerden in een historische dag, want met een overweldigende score van 29% van de stemmen werd de N-VA Kontich-Waarloos afgetekend de grootste partij in onze gemeente en kwamen wij vanuit het niets naar 9 verkozen gemeenteraadsleden.

Samen met Dorpslijst Sander werd er een coalitie gevormd om Kontich Waarloos te gaan besturen met voor N-VA de burgemeester (Erik Jacobs), de OCMW voorzitter (Mia Wauters) en drie schepenen (Pieter Defoort, Willem Wevers en Bart Seldeslachts) En met in de Gemeenteraad negen en in de OCMW-raad vier verkozen raadsleden.